Hur fungerar bergvärme?

Så här fungerar bergvärme

Värmeenergi hämtas från berggrunden

Så fungerar bergvärmeDjupt ner i marken finns det lagrad värmeenergi där temperaturen på olika djup är i princip den samma under hela året.

Beroende på hur grundvattnet fördelar sig i området och husets energibehov borrar man normalt mellan 120-240 meter djupt där temperaturen ligger mellan 2-8°C. Ju längre ner man borrar desto högre temperaturer.

Bergvärme har en högre investeringskostnad än för andra uppvärmningslösningar, men bergvärme är en billig och miljövänlig värmekälla som håller väldigt länge.

Borriggen

Borriggen är 1,8 meter bred, väger 7,5 ton och behöver fraktas på ett 12 meter långt lastbilsflak.

Så här går det till

  • Två slangar – ihopsvetsade i botten – förs ner i borrhålet.
  • I slangarna finns en frostskyddsvätska/kollektorbärare som aldrig kommer i kontakt med grundvattnet. Systemet är nämligen slutet.
  • Borrhålets öppning täpps igen för att smutsigt ytvatten inte ska förorena grundvattnet.
  • Frostskyddsvätskan/kollektorbäraren pumpas upp i slangarna till husets värmepump. Där avges värmeenergin från frostskyddsvätskan som varit nere i brunnen och temperaturen i höjs då i värmepumpen.
  • Den nu avkylda frostskyddsvätskan förs nu tillbaka till slangarna och ner i brunnen för att dra till sig ny värme som den kan avge i värmepumpen.

 

Åkersberga

Huvudkontor
Smedbyvägen 8
184 32 Åkersberga
Växel: +46 (0) 8 664 09 00
kontakt(at)tech-north.se

Stockholm

Lokalkontor
Torkel Knutssonsgatan 35
118 49 Stockholm
+46 (0) 8 664 09 00
kontakt(at)tech-north.se

Bergslagen/Västra Mälardalen

Lokalkontor
Tuna 10
731 13 Kolsva
+46 (0) 72 062 78 83
kontakt(at)tech-north.se